0

Wellcome to the RGI OTB site

Op deze website staat het overzicht van de Bsik Ruimte voor Geo-Informatie (RGI)-projecten waarbij het onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft betrokken is. Aan de lijst van projecten is te zien dat dit een belangrijk deel van de onderzoeksthema’s betreft van de sectie GIS technologie en de sectie Geo-informatie en Grondbeleid (GiGb en dan met name het thema geo-informatie). Voor projecten waarvan de TU Delft penvoerder, zijn er ook voor de individuele projecten websites opgezet. Deze spelen een b elangrijke rol in de communicatie en bevatten: projectplannen, projectpartners, overzicht (en meestal ook complete teksten) van rapporten en overige publicatie, aankondigingen bij bijeenkomsten, studiedagen, etc.

Nu volgt een kleine beetje achtergrond over Ruimte voor Geo-Informatie (van de www.rgi.nl website, waar nog veel meer informatie is te vinden). De missie van Ruimte voor Geo-Informatie luidt: “de verbetering en innovatie van de Nationale Geo-Informatie Infrastructuur en het geo-kennisveld in Nederland voor een adequaat en efficiënt bestuur en een krachtig bedrijfsleven.” Op 1 maart 2004 verstrekte het Ministerie van VROM een subsidie van 20 miljoen Euro aan het innovatieprogramma Ruimte voor Geo-Informatie, dat wordt uitgevoerd door een daartoe opgerichte stichting met dezelfde naam.

De RGI projecten zijn per 31 December 2008 afgerond. De website kan vooral als archief worden gezien van de geproduceerde projectresultaten, zoals rapporten, artikelen, test dataset, etc.