0

RGI-150: 3D plaatsbepaling


Een continue beschikbare, betrouwbare en precieze infrastructuur voor driedimensionale plaatsbepaling van personen en objecten in de gebouwde omgeving en in gebouwen is gegeven de beschikbare methoden en technieken nog steeds een vraagstuk. Voor toepassingen gelegen in de sfeer van location-based services gericht op consumenten is dat een probleem; daar waar het gaat om de handhaving van de openbare orde en veiligheid (OOV) en rampenbestrijding in de gebouwde omgeving is dat gewoonweg onacceptabel.

Dit project richt zich op de beschikbaarheid en de kwaliteit van (geďntegreerde) 3D-plaatsbepalingmethoden en -technieken binnen de gebouwde omgeving, waar stand-alone oplossingen als GPS vanwege afscherming van de satellietsignalen (‘stedelijke canyons’) niet altijd en overal beschikbaar en/of bruikbaar zijn. Een wezenlijk onderdeel van deze 3D-plaatsbepaling is de hoogtecomponent, zoals een indicatie van de verdieping van het gebouw waar een persoon of een object zich bevindt. Voor de ‘buiten’ toepassingen is de ontwikkeling van het Europese Global Navigation Satellite System (GNSS) Galileo van grote invloed; naast een hogere beschikbaarheid door een verdubbeling van het aantal satellieten (in combinatie met GPS), wordt ook de betrouwbaarheid van de plaatsbepaling gegarandeerd.

Het resultaat van dit project is een testbed-omgeving (een fysiek meetlaboratorium) voor de kwaliteitsbeschrijving van enkele veelbelovende 3D-plaatsbepalingmethoden en -technieken die los van elkaar of geďntegreerd kunnen worden ingezet voor LBS, handhaving van OOV en rampenbestrijding op ‘moeilijke locaties’. Deze systemen zullen worden getest en geanalyseerd op hun mogelijkheden tot 3D-plaatsbepaling in de gebouwde omgeving (zowel binnen gebouwen als in buiten in bebouwde gebieden). Hierbij richt dit project zich met name de mogelijkheden van fotogrammetrische plaatsbepaling binnen gebouwen aan de hand van barcode detectie. De testbed-omgeving staat echter voor derde partijen open voor het laten toetsen van 3D-plaatsbepaling op basis van WLAN en RFID. Als tweede innovatief element zal de GNSS-fingerprinting methode uitgewerkt worden tot een operationele methode voor bepaling van de locatie van de gebruikers in de bebouwde gebieden aan de hand van de zichtbaarheid van GPS en Galileo satellieten en beschikbare 3D stadsmodellen.

Contactpersoon

Go to 3D Plaatsbepaling site