0

RGI-011: 3D Topografie

Er ontstaat steeds meer behoefte aan echte 3D topografie t.b.v. een breed scala aan toepassingen. Een viertal toepassingen worden geanalyseerd Op basis hiervan zal gewerkt worden een nieuw 3D topografisch productmodel en aan nieuwe methoden en technieken voor de inwinning, opslag en analyse. Het project loopt van 2005-2008 en bestaad uit de volgende deelprojecten:
  • DP1 Onderzoek naar toegankelijkheid en gebruikerswensen 3D topografische informatie en systemen
  • DP2 3D topografisch model
  • DP3 3D conversie en inwintechnologie
  • DP4 3D DBMS en analyse
  • DP5 kennisborging en communicatie
Hoofddoelvan het project: Een doorbraak forceren in de toepassing van 3D topografie in de bedrijfs-ICT-omgeving door structurele inbedding van 3D methoden en technieken

Contactpersoon

Go to 3D Topografie site