0

RGI-149: Geo-info to-go


Geo-informatie is van cruciaal belang bij de handhaving van Openbare Orde en Veiligheid. Een goed functionerend GIS, voorzien van toegang tot (pull) relevante geo-informatie, is daarom binnen de Geďntegreerde Meldkamer van politie, brandweer en ambulancevervoer onontbeerlijk, zie hiervoor ook het vraaggerichte voorstel GI4OOV.

Dit project geo-info to-go heeft als doelstelling de problematiek van een aanbodgerichte (push) geo-informatievoorziening ter plekke te bestuderen. De hoofdvraag van dit onderzoek is dan ook: “Welke geo-informatie, en in welke vorm, dient deze bij de operationele inzet ter plekke voorhanden te zijn voor de handhaving van de Openbare Orde en Veiligheid”.

Eén van de belangrijkste thema’s daarin is de het vraagstuk van de functionaliteit van de huidige en toekomstige generatie PDA’s, Smartphones en dashboard systemen. Deze worden onderzocht ten aanzien van de – door de grootte fysiek beperkte – kartografische beeldvorming, en de – door de tijdsdruk beperkte – interactiemogelijkheden tijdens de operationele inzet welke wordt aangestuurd vanuit de meldkamer en het crisiscentrum. Het gehele concept is vergelijkbaar met de AH to-go winkels: snelle, verse en gevarieerde geo-info to-go.

Contactpersoon

Go to Geo-info to-go site